ТIекхочийла долу линкаш

ЦIеххьана кхаьчна хаам!

Щэчэ Олимпиадэм гузэвэгъуэкIэ зыхуагъэхьэзыр Щэчэ/Сочи тIаьххьарчу миноташкахь цIе яьлча санна кечлуш ю Олимпиадина

ЩIымахуэ Олимпиадэр Щэчэ мазаем и 7-м къыщызэIуахыным махуэ зы-тIу нэхъ къэмынэжами, спортым епха псэуалъэ куэдыр нэмыгъэсауэ иджыри къонэ. ЛэжьакIуэхэр псори ягъэгузавэ, уэрамхэр яукъуэдииным, унэхэр зэтегъэпсыхьыным, удзыр лэным щегъэжьауэ, пхъэнкIийр дэшыжыным щыщIэкIыжу. Iаьнан Олимпиада йолаяла цхьа де бен ца диснехь а, дуккха а Сочера гIишлош йина яьлла яц . Ловзарш дуьйладалале бохуш, сихбелла бохкуш бу белхахой, нехаш дIайохуш а, урамаш дохкуш а, бeц а тIехь басар еш а. Сочи а, цунна гонахара меттагаш а чергазойн латтанаш хилла хилар тидаме а эцна, шина маттахь кечбина оха хIара суртийн гайтам.

Хьажа кхин дIа а

XS
SM
MD
LG